shadow

Zapraszamy!!!

Szkoła zaprasza i gwarantuje bezpłatnie uczniom klasy 1a SSP:

– 3 godz. zajęć ogólnorozwojowych z trenerem;

– 4 godz. zajęć pływania (prowadzonych w ramach zajęć szkolnych);

– zajęcia z programowania na nowoczesnym sprzęcie w grupach maksymalnie 13 osobowych;

– koło szachowe oraz kreatywne zajęcia plastyczne w świetlicy;

– opiekę psychologa, pedagoga i logopedy.

Proszę pamiętać, że Rodzice wypełniają wniosek tylko w wersji papierowej – nie ma możliwości wypełnienia go elektronicznie. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły do której kandyduje dziecko.

Oprócz wniosku składamy:

– pisemną zgodę obojga Rodziców/Prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do szkoły;

– orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata;

– dwa zdjęcia legitymacyjne.

Wzór wniosku do pobrania: Wniosek Klasa 1a Sportowa Szkoła Podstawowa

Pływanie. Szkoła sukcesu

„Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej jest jedną z nielicznych szkół w Polsce, w której przyszłym sportowcom umożliwia się naukę i treningi od pierwszej klasy podstawówki, aż do matury”.

Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat naszej szkoły!!!

http://www.24kurier.pl/aktualnosci/sport/plywanie-szkola-sukcesu/

Poznaj naszą szkołę!

Przyjdź, zobacz i poznaj ofertę naszej szkoły! Pomimo, że dni otwarte są już za nami - jednak rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej dopiero się rozpoczyna!!! Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej o profilu pływacko-informatycznym będzie można składać w terminie od 25.04.2017r. do 05.05.2017r. Zapraszamy!!!