Szczecin
shadow

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY OBIADÓW

WPŁATY NA KONTO TYLKO DO 25 PAŹDZIERNIKA 2017r. (za m-c listopad).

Proszę nie robić przelewów po 25.10.2017 r.

 

Sprzedaż posiłków w KASIE SZKOŁY za m-c LISTOPAD 2017 r.:

dni i godziny sprzedaży:

26 – 31.10.2017 r. od godz. 7:00 -13:00 – posiłki wydawane od 6.11.2017 r.

6 – 7.11.2017 r. od godz. 7:00 -13:00 – posiłki wydawane od 8.11.2017 r.

10.11.2017 r. od godz. 7:00 – 12:00 – posiłki wydawane od 13.11.2017 r.

1,2,3 listopad wolne od zajęć – stołówka zamknięta

OBIADY – 19dni x 4,00 zł = 76,00 zł

OBIADY SPORTOWE – 19dni x 7,00 zł = 133,00 zł

ŚNIADANIA – 19dni x 7,00 zł = 133,00 zł

Obiady uczniowie ze zniżką 50% – 19dni x 2,00 zł = 38,00 zł

 

POGOŃ

Obiady uczniowie ze zniżką 50% – 19dni x 2,00 zł = 38,00 zł

Śniadania uczniowie ze zniżką 50% (wt.śr.czw.)  IN/LO, IIN/LO –  12dni x 3,50 zł = 42,00 zł

Śniadania (wt.śr.czw.) 7B/SSP, IID/GM – 12dni x 7,00 zł = 84,00 zł

UWAGA : Uczniowie, którzy wpłacają za obiady 50%  w treści proszę pisać: obiady 50%.

                Uczniowie, którzy wpłacają za śniadania za poszczególne dni w treści proszę pisać: (wt.śr.czw. 50%), (wt. śr. czw.100%)

                Proszę pamiętać o napisaniu  klasy ucznia.

                Uczniowie, którzy chcą się wykreślić z obiadów lub śniadań na poszczególne dni w treści piszą:

        Np: obiady (bez 15), śniadania ( bez 18,19,20), obiady sportowe(bez 15,16,) i pomniejszają  kwotę wpłaty za te  dni.

Opłaty za posiłki można wpłacać na konto bankowe do 25 każdego miesiąca na miesiąc przyszły. Proszę wpłacać wyliczoną kwotę i nie robić samemu odpisów                     (w kolejnym miesiącu) za zgłoszoną nieobecność na posiłkach.

Nr konta bankowego, na który należy uiścić wpłaty za posiłki:

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO Bank Polski SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40, 70 – 424 Szczecin

Dokonując wpłaty za posiłki na konto bankowe należy w treści dokonać następującego zapisu:

Przykład:

imię i nazwisko ucznia:  Zosia Kowalska

klasa i szkoła : 1a SSP, 7P SSP, 2 C GMS, IN LOMS

obiady za m-c październik

obiady sportowe za m-c październik

śniadania za m-c październik

 

OBIADY SPORTOWE I ŚNIADANIA PRZYSŁUGUJĄ UCZNIOM BĘDĄCYM W STRUKTURACH SMS I UCZNIOM MIESZKAJĄCYM W INTERNATACH, JEŻELI NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W INTERNACIE LUB BURSIE.