Szczecin
shadow

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY POSIŁKÓW

WPŁATY  ZA  ŻYWIENIE  I  INTERNAT  TYLKO NA KONTO SZKOŁY !!!

Sprzedaż posiłków tylko na konto szkoły.

Za m-c LISTOPAD 2018 r.

od 15.10.2018 r. do 26.10.2018 r.

 

– płatności dokonane w terminie umożliwia uczniowi korzystanie z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie – posiłki będą wydawane w zależności od wpływu na konto szkoły

OBIADY

20dni x 4,00 zł = 80,00 zł

ŚNIADANIA

20dni x 7,00 zł =140,00 zł

KOLACJA

20dni x 8,00 zł = 160,00 zł

ŚNIADANIA (sob+niedz) 6dni x 7,00 zł = 42,00 zł (bez 3,4)

OBIADOKOLACJA(sob+niedz) 6dni x 11,00 zł = 66,00 zł (bez 3,4)

Od 01.11.2018 r. do 04.11.2018 r.  stołówka szkolna nieczynna

Jeżeli liczba uczniów na posiłkach  w weekendy  będzie mniejszej niż 10 osób – kuchnia nie będzie gotować.

 

1.Do spożywania obiadów sportowych uprawnieni są tylko uczniowie SMS pływanie oraz SMS boks.

2.Do spożywania śniadań są uprawnieni tylko uczniowie internatu oraz SMS pływanie i  SMS boks.

3.Do spożywania kolacji są uprawnieni tylko uczniowie internatu.

Ceny posiłków:

obiad standardowy – 4,00 zł                                                                  

śniadanie – 7,00 zł                                                                                                             

kolacja – 8,00 zł                                                  

sobota i niedziela: śniadanie – 7zł; obiadokolacja – 11,00 zł

 

WPŁATY ZA POSIŁKI NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM WG WZORU:

imię i nazwisko ucznia

klasa i szkoła: np.3aSSP, IIMLO, IIICGM

obiady, śniadania , kolacja itp.  za m-c : np. wrzesień

obiady – kwota

obiady sportowe – kwota

kolacja – kwota

obiadokolacja – kwota (sob. i niedz.)

śniadanie – kwota (sob .i niedz.)

                                               

WPŁATY ZA POSIŁKI I INTERNAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO BANK POLSKI SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

 

WPŁATY  ZA  POBYT  W  INTERNACIE: 140 zł miesięcznie (DO DNIA 5 KAŻDEGO MIESIĄCA)