Szczecin
shadow

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY POSIŁKÓW

WPŁATY  NA  KONTO  SZKOŁY  TYLKO  DO  25  M A J A !

 

Sprzedaż w kasie szkoły : 

w godz. 7:00 – 13:00

25.05.2018r. do 30.05.2018r. – posiłki wydawane od 04.06

4-5.06.2018r. – posiłki wydawane od 06.06

Posiłki od 04.06 do 21.06

OBIADY 14dni x 4,00 zł = 56,00 zł 

OBIADY SPORTOWE 14dni x 7,00 zł = 98,00 zł 

ŚNIADANIA 14 dni x 7,00 zł = 98,00 zł         

W dniu 22.06.2018r. zakończenie roku szkolnego.

O otwarciu stołówki  w dniu 22.06.2018r. będzie decydować ilość chętnych.

Osoby zainteresowane posiłkami w dniu 22.06.2018r. proszę o telefon do kasy szkoły (wew.22) 

 

ZNIŻKI NA POSIŁKI 

OBIADY UCZNIOWIE 50%  14 dni x 2,00 zł = 28,00 zł 

OBIADY SPORTOWE – DOPŁATA POGOŃ 14 dni x 3,00 zł = 42,00 zł   

ŚNIADANIA ze zniżką 50% (wt.śr.czw.)   9 dni x 3,50 z = 31,50 zł    

ŚNIADANIA 100% (wt.śr.czw.)  9 dni x 7,00 zł = 63,00 zł       

  

Proszę pamiętać aby w tytule przelewu wpisywać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz rodzaj posiłku !!!

UWAGA : Uczniowie, którzy wpłacają za obiady 50%  w treści proszę pisać: obiady 50%.

                Uczniowie, którzy wpłacają za śniadania za poszczególne dni w treści proszę pisać: (wt.śr.czw. 50%), (wt. śr. czw.100%)

                Proszę pamiętać o napisaniu  klasy ucznia.

                Uczniowie, którzy chcą się wykreślić z obiadów lub śniadań na poszczególne dni w treści piszą:

        Np: obiady (bez 15), śniadania ( bez 18,19,20), obiady sportowe(bez 15,16,) i pomniejszają  kwotę wpłaty za te  dni.

Opłaty za posiłki można wpłacać na konto bankowe do 25 każdego miesiąca na miesiąc przyszły. Proszę wpłacać wyliczoną kwotę i nie robić samemu odpisów                     (w kolejnym miesiącu) za zgłoszoną nieobecność na posiłkach.

Nr konta bankowego, na który należy uiścić wpłaty za posiłki:

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO Bank Polski SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40, 70 – 424 Szczecin

Dokonując wpłaty za posiłki na konto bankowe należy w treści dokonać następującego zapisu:

Przykład:

imię i nazwisko ucznia:  Zosia Kowalska

klasa i szkoła : 1a SSP, 7P SSP, 2 C GMS, IN LOMS

obiady za m-c październik

obiady sportowe za m-c październik

śniadania za m-c październik

 

OBIADY SPORTOWE I ŚNIADANIA PRZYSŁUGUJĄ UCZNIOM BĘDĄCYM W STRUKTURACH SMS I UCZNIOM MIESZKAJĄCYM W INTERNATACH, JEŻELI NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W INTERNACIE LUB BURSIE.