Szczecin
shadow

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY OBIADÓW

WPŁATY NA KONTO TYLKO DO 25 listopada (za m-c grudzień)

Sprzedaż posiłków w kasie szkoły za miesiąc grudzień 2017 r.

Dni i godziny sprzedaży:

27 – 30.11.2017 r. od godz. 7:00 -13:00 – posiłki wydawane od 01.12.2017 r.

1 – 4.12.2017 r. od godz.7:00 -13:00 – posiłki wydawane od 05.12.2017 r

 (Płatność za 16 dni)

Posiłki darmowe i zniżki finansowane przez kluby obowiązują tylko do końca grudnia 2017r.

OBIADY – 64,00 zł

OBIADY SPORTOWE – 112,00 zł

ŚNIADANIA – 112,00 zł

OBIADY UCZNIOWIE ZE ZNIŻKĄ 50% – 32,00 zł

 

POGOŃ:

Obiady ze zniżką 50% – 32,00 zł

Śniadania ze zniżką 50% (wt.śr.czw.) IN LO, IIN LO – 31,50 zł

Śniadania (wt.śr.czw.) 7B SP, IID GM – 63,00 zł

 

UWAGA : Uczniowie, którzy wpłacają za obiady 50%  w treści proszę pisać: obiady 50%.

                Uczniowie, którzy wpłacają za śniadania za poszczególne dni w treści proszę pisać: (wt.śr.czw. 50%), (wt. śr. czw.100%)

                Proszę pamiętać o napisaniu  klasy ucznia.

                Uczniowie, którzy chcą się wykreślić z obiadów lub śniadań na poszczególne dni w treści piszą:

        Np: obiady (bez 15), śniadania ( bez 18,19,20), obiady sportowe(bez 15,16,) i pomniejszają  kwotę wpłaty za te  dni.

Opłaty za posiłki można wpłacać na konto bankowe do 25 każdego miesiąca na miesiąc przyszły. Proszę wpłacać wyliczoną kwotę i nie robić samemu odpisów                     (w kolejnym miesiącu) za zgłoszoną nieobecność na posiłkach.

Nr konta bankowego, na który należy uiścić wpłaty za posiłki:

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO Bank Polski SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40, 70 – 424 Szczecin

Dokonując wpłaty za posiłki na konto bankowe należy w treści dokonać następującego zapisu:

Przykład:

imię i nazwisko ucznia:  Zosia Kowalska

klasa i szkoła : 1a SSP, 7P SSP, 2 C GMS, IN LOMS

obiady za m-c październik

obiady sportowe za m-c październik

śniadania za m-c październik

 

OBIADY SPORTOWE I ŚNIADANIA PRZYSŁUGUJĄ UCZNIOM BĘDĄCYM W STRUKTURACH SMS I UCZNIOM MIESZKAJĄCYM W INTERNATACH, JEŻELI NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W INTERNACIE LUB BURSIE.