Szczecin
shadow

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY POSIŁKÓW

WPŁATY NA KONTO SZKOŁY ZA M-C MARZEC 2018r. TYLKO DO 25 LUTEGO 2018r.

Stołówka zamknięta – od 29.03.2018r. do 03.04.2018r.  przerwa świąteczna

SPRZEDAŻ W KASIE SZKOŁY:

26.02 – 28.02.2018 r. – od godz.7:00 do 13:00 – posiłki wydawane od 01.03

01.03 – 02.03.2018 r. – od godz. 7:00 do 13:00 – posiłki wydawane od 05.03

 

OBIADY – 20dni x 4,00 zł = 80,00 zł

OBIADY SPORTOWE – 20dni x 7,00 zł = 140,00 zł

ŚNIADANIA – 20dni x 7,00 zł = 140,00 zł

Obiady sportowe i śniadania przeznaczone są wyłącznie dla uczniów mieszkający w internacie, bursie szkolnej i stancji !!!

ZNIŻKI NA POSIŁKI:

OBIADY uczniowie ze zniżką 50% – 20dni x 2,00 zł = 40,00 zł

ŚNIADANIA uczniowie ze zniżką 50% – (wt.śr.czw.) – 12dni x 3,50 zł = 42,00 zł

ŚNIADANIA 100% – (wt.śr.czw.) – 12 dni x 7,00 zł = 84,00 zł

Proszę pamiętać aby w tytule przelewu wpisywać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz rodzaj posiłku !!!

UWAGA : Uczniowie, którzy wpłacają za obiady 50%  w treści proszę pisać: obiady 50%.

                Uczniowie, którzy wpłacają za śniadania za poszczególne dni w treści proszę pisać: (wt.śr.czw. 50%), (wt. śr. czw.100%)

                Proszę pamiętać o napisaniu  klasy ucznia.

                Uczniowie, którzy chcą się wykreślić z obiadów lub śniadań na poszczególne dni w treści piszą:

        Np: obiady (bez 15), śniadania ( bez 18,19,20), obiady sportowe(bez 15,16,) i pomniejszają  kwotę wpłaty za te  dni.

Opłaty za posiłki można wpłacać na konto bankowe do 25 każdego miesiąca na miesiąc przyszły. Proszę wpłacać wyliczoną kwotę i nie robić samemu odpisów                     (w kolejnym miesiącu) za zgłoszoną nieobecność na posiłkach.

Nr konta bankowego, na który należy uiścić wpłaty za posiłki:

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO Bank Polski SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40, 70 – 424 Szczecin

Dokonując wpłaty za posiłki na konto bankowe należy w treści dokonać następującego zapisu:

Przykład:

imię i nazwisko ucznia:  Zosia Kowalska

klasa i szkoła : 1a SSP, 7P SSP, 2 C GMS, IN LOMS

obiady za m-c październik

obiady sportowe za m-c październik

śniadania za m-c październik

 

OBIADY SPORTOWE I ŚNIADANIA PRZYSŁUGUJĄ UCZNIOM BĘDĄCYM W STRUKTURACH SMS I UCZNIOM MIESZKAJĄCYM W INTERNATACH, JEŻELI NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W INTERNACIE LUB BURSIE.