Szczecin
shadow

STOŁÓWKA

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZCZECINIE PRZY UL. MAZURSKIEJ 40

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY

Sprzedaż posiłków na miesiąc

MAJ 2019 r.

Płatność przelewem do 26.04.2019 r.

– płatności dokonane w terminie umożliwia uczniowi korzystanie

z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie – posiłki będą wydawane w zależności

od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru

Wolne od zajęć 8 maj – SP,GM

Wolne od zajęć 6,7,8 maj – I ,II LO (Uczniowie Liceum proszę odpisać posiłki w czasie matur)

SZKOŁA

OBIADY –  19dni x 4 zł = 76,00 zł (bez 8.05)

OBIADY – 20 dni x 4zł = 80,00 zł

ŚNIADANIA –  19dni x 7zł = 133,00 zł (bez 8.05)

ŚNIADANIE – 20 dni x 7 zł = 140,00 zł

ŚNIADANIA(wt.śr.czw.) – 11dni x 7zł = 77,00 zł (bez 8.05)

ŚNIADANIA(wt.śr.czw.) -12 dni x 7 zł =  84,00 zł

OBIADY 50% zniżki – 38,00 zł (bez 8.05) lub 40,00 zł – całość

Proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu (np.śniadania-133zł , obiady -76 zł, kolacja-209 zł itp.). Jeżeli chcemy wykreślić posiłek proszę podać datę i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku. Np. obiady -76 zł  bez 8.05.Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

 

INTERNAT

Kolacje (pon-piąt)- 19dni x 11zł = 209,00 zł (bez 8.05) lub 220,00 zł całość

Śniadania(sob-niedz) – 6dni x 9zł = 54,00 zł (za 11,12,18,19,25,26maj) Kolacje(sob-niedz) – 6dni x 11 zł = 66,00 zł (za 11,12,18,19,25,26maj)

 

Informacja: 91 488 52 88 wew.22

INFORMACJA O POSIŁKACH

za posiłki należy wpłacać  tylko na konto bankowe od 15 do 26 każdego miesiąca  (np. za m-c październik  płatność do 26 września itp.)

– płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie: posiłki będą wydawane  w zależności od wpływu na konto szkoły

proszę pamiętać o wpisaniu w przelewie: imienia i nazwiska ucznia, klasy, za jaki miesiąc  płacimy oraz rodzaju posiłku

– proszę nie robić nadpłat za posiłki , ponieważ nie możemy ich państwu przenieść na następny miesiąc

Należności proszę wpłacać według wzoru umieszczonego  na stronie internetowej szkoły cmsmazurska.pl NASZA SZKOŁA – ZAKŁADKA STOŁÓWKA –  SPRZEDAŻ POSIŁKÓW

obiady – kwota

śniadania – kwota

kolacja – kwota

śniadania(sob.i niedz.) – kwota

obiadokolacja(sob.niedz.) – kwota

Jeżeli rodzic chce wykreślić ucznia z posiłków to pisze w przelewie np.obiady (bez 12,13) i pomniejsza kwotę za posiłek.

Jeżeli rodzic wykupuje posiłki na poszczególne dni to pisze w przelewie np.:„śniadania(wt.śr.czw.)” i wpłaca tylko za poszczególne dni.

Odpisy z posiłków do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od dnia następnego.

W miesiącu grudniu (koniec roku budżetowego) nie przelewamy płatności za posiłki styczniowe. Informacja o opłatach styczniowych będzie  w późniejszym terminie.

Informacja o posiłkach : kasa 91 488 52 88 wew.22 lub u kierownika stołówki

WPŁATY ZA POSIŁKI NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM WG WZORU:

imię i nazwisko ucznia

klasa i szkoła: np.3aSSP, IIMLO, IIICGM

obiady, śniadania , kolacja itp.  za m-c : np. wrzesień

obiady – kwota

obiady sportowe – kwota

kolacja – kwota

obiadokolacja – kwota (sob. i niedz.)

śniadanie – kwota (sob .i niedz.)

                                               

WPŁATY ZA POSIŁKI I INTERNAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO BANK POLSKI SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin