Szczecin
shadow

STOŁÓWKA

Sprzedaż posiłków tylko na konto szkoły.

Za m-c GRUDZIEŃ 2018r.

od 15.11.2018r. do 26.11.2018r.

Ferie świąteczne od 22.12.2018r. do 01.01.2019r.

OBIADY

15dni x 4,00 zł = 60,00 zł

OBIADY 50% zniżki –  15dni x 2,00 =  30,00 zł

ŚNIADANIA

15dni x 7,00 zł = 105,00 zł

ŚNIADANIA(wt.śr.czw.) – 9dni x 7,00 zł  = 63,00 zł

Kolacje

15dni x 8,00 zł = 120,00 zł  lub 14dni x 8,00 zł = 112,00 zł (bez 21.12.2018r.)

 

Informacja: 91 488 52 88 wew.22

INFORMACJA O POSIŁKACH

za posiłki należy wpłacać  tylko na konto bankowe od 15 do 26 każdego miesiąca  (np. za m-c październik  płatność do 26 września itp.)

– płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie: posiłki będą wydawane  w zależności od wpływu na konto szkoły

proszę pamiętać o wpisaniu w przelewie: imienia i nazwiska ucznia, klasy, za jaki miesiąc  płacimy oraz rodzaju posiłku

– proszę nie robić nadpłat za posiłki , ponieważ nie możemy ich państwu przenieść na następny miesiąc

Należności proszę wpłacać według wzoru umieszczonego  na stronie internetowej szkoły cmsmazurska.pl NASZA SZKOŁA – ZAKŁADKA STOŁÓWKA –  SPRZEDAŻ POSIŁKÓW

obiady – kwota

śniadania – kwota

kolacja – kwota

śniadania(sob.i niedz.) – kwota

obiadokolacja(sob.niedz.) – kwota

 

Jeżeli rodzic chce wykreślić ucznia z posiłków to pisze w przelewie np.obiady (bez 12,13) i pomniejsza kwotę za posiłek.

Jeżeli rodzic wykupuje posiłki na poszczególne dni to pisze w przelewie np.:„śniadania(wt.śr.czw.)” i wpłaca tylko za poszczególne dni.

Odpisy z posiłków do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od dnia następnego.

W miesiącu grudniu (koniec roku budżetowego) nie przelewamy płatności za posiłki styczniowe. Informacja o opłatach styczniowych będzie  w późniejszym terminie.

Informacja o posiłkach : kasa 91 488 52 88 wew.22 lub u kierownika stołówki

WPŁATY ZA POSIŁKI NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM WG WZORU:

imię i nazwisko ucznia

klasa i szkoła: np.3aSSP, IIMLO, IIICGM

obiady, śniadania , kolacja itp.  za m-c : np. wrzesień

obiady – kwota

obiady sportowe – kwota

kolacja – kwota

obiadokolacja – kwota (sob. i niedz.)

śniadanie – kwota (sob .i niedz.)

                                               

WPŁATY ZA POSIŁKI I INTERNAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO BANK POLSKI SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin