Szczecin
shadow

STOŁÓWKA

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZCZECINIE PRZY UL. MAZURSKIEJ 40

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY

Sprzedaż posiłków na m-c

CZERWIEC 2019 r.

Płatność przelewem do 26.05.2019 r.(w terminie)

Płatności za m-c czerwiec tylko do 05.06.2019 r.

– płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie

z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie – posiłki będą wydawane w zależności

od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru

SZKOŁA posiłki do 19.06.2019 r.

OBIADY –  12dni x 4 zł = 48,00 zł (bez 19.06)

OBIADY –  13dni x 4 zł = 52,00 zł

ŚNIADANIA –  13dni x 7zł = 91,00 zł

ŚNIADANIA(wt.śr.czw.) – 8dni x 7zł = 56,00 zł

OBIADY 50% zniżki 13dni x 2zł = 26,00 zł

Proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu (np.śniadania- 91zł , obiady -52zł, kolacja-132 zł itp.). Jeżeli chcemy wykreślić posiłek proszę podać datę i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku. Np. obiady – 48 zł  bez 7.06.Imię ,nazwisko ucznia oraz klasę. Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

 

INTERNAT posiłki do 19.06.2019r.

Kolacje (pon-piąt)- 12 dni x 11zł = 132,00 zł (bez 19.06)

kolacja (pon-piątek) – 13 dni x 11 zł = 143 zł (z 19.06.)

Śniadania(sob-niedz) – 6 dni x 9zł = 54,00 zł (za 1,2,8,9,15,16 czerwiec)

Kolacje(sob-niedz) – 6 dni x 11 zł = 66,00 zł (za 1,2,8,9,15,16 czerwiec)

Informacja: 91 488 52 88 wew.22

INFORMACJA O POSIŁKACH

za posiłki należy wpłacać  tylko na konto bankowe od 15 do 26 każdego miesiąca  (np. za m-c październik  płatność do 26 września itp.)

– płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie: posiłki będą wydawane  w zależności od wpływu na konto szkoły

proszę pamiętać o wpisaniu w przelewie: imienia i nazwiska ucznia, klasy, za jaki miesiąc  płacimy oraz rodzaju posiłku

– proszę nie robić nadpłat za posiłki , ponieważ nie możemy ich państwu przenieść na następny miesiąc

Należności proszę wpłacać według wzoru umieszczonego  na stronie internetowej szkoły cmsmazurska.pl NASZA SZKOŁA – ZAKŁADKA STOŁÓWKA –  SPRZEDAŻ POSIŁKÓW

obiady – kwota

śniadania – kwota

kolacja – kwota

śniadania(sob.i niedz.) – kwota

obiadokolacja(sob.niedz.) – kwota

Jeżeli rodzic chce wykreślić ucznia z posiłków to pisze w przelewie np.obiady (bez 12,13) i pomniejsza kwotę za posiłek.

Jeżeli rodzic wykupuje posiłki na poszczególne dni to pisze w przelewie np.:„śniadania(wt.śr.czw.)” i wpłaca tylko za poszczególne dni.

Odpisy z posiłków do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od dnia następnego.

W miesiącu grudniu (koniec roku budżetowego) nie przelewamy płatności za posiłki styczniowe. Informacja o opłatach styczniowych będzie  w późniejszym terminie.

Informacja o posiłkach : kasa 91 488 52 88 wew.22 lub u kierownika stołówki

WPŁATY ZA POSIŁKI NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM WG WZORU:

imię i nazwisko ucznia

klasa i szkoła: np.3aSSP, IIMLO, IIICGM

obiady, śniadania , kolacja itp.  za m-c : np. wrzesień

obiady – kwota

obiady sportowe – kwota

kolacja – kwota

obiadokolacja – kwota (sob. i niedz.)

śniadanie – kwota (sob .i niedz.)

                                               

WPŁATY ZA POSIŁKI I INTERNAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO BANK POLSKI SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin