Szczecin
shadow

WSPARCIE FINANSOWE DO POSIŁKÓW

Zasady wsparcia finansowego dla sportowców Centrum Mistrzostwa Sportowego

w okresie: październik 2016  – grudzień 2016

 1. O 50% dopłatę do wyżywienia mogą ubiegać się uczniowie/ sportowcy, którzy w miesiącach styczeń – sierpień 2016 roku zdobyli medale:
 2. Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski ( wszystkie kategorie wiekowe).
 3. Licealiady, Gimnazjady orac turnieju Coca Cola Cup na szczeblu ogólnopolskim.
 4. Sztafet Mistrzostw Polski.
 5. Czynni kadrowicze Polski w grach zespołowych.
 6. Warunki konieczne do uzyskania wsparcia finansowego to:
 7. co najmniej dobra ocena z zachowania, średnia ocen 3,5 na koniec roku szkolnego 2015/2016.
 8. wniosek rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia do Komisji Sportowej Centrum Mistrzostwa Sportowego z prośbą o przyznanie wsparcia finansowego.
 9. zaświadczenie z Klubu Sportowego lub PZS potwierdzające zdobycie medali w 2016 roku.
 10. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie CMS w terminie do 23.09.2016 roku. Decyzja Komisji o dofinansowaniu zostanie podjęta w dniu 26.09.2016 roku. Odwołanie od decyzji komisji przysługuje wnioskodawcy w przeciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji. Odwołania z uzasadnieniem należy składać do Dyrektora CMS.
 11. Wnioski złożone w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 zostaną zweryfikowane przez komisję pod względem średniej i zachowania zgodnie z punktem 2a.
 12. W miarę posiadanych funduszy Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego może zdecydować o 100% dofinansowaniu do obiadów dla najlepszych uczniów sportowców.
 13. Wniosków o wsparcie finansowe nie składają zawodnicy będący w strukturach Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Listę zawodników zakwalifikowanych do szkolenia SMS sporządza koordynator do spraw boksu i pływania, na podstawie Regulaminu SMS. Podwójny obiad przysługuje tylko i wyłącznie – sportowcom finansowanym za środków Polskich Związków Sportowych (SMS).
 14. W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie wsparcie finansowe może zostać przyznane w nowym okresie.
 15. Brak zgłoszenia nieobecności sportowca na posiłkach będzie skutkował utratą wsparcia finansowego pod rygorem wykluczenia z dofinansowania do następnej weryfikacji wniosku. Odpisu należy dokonać zgodnie z Aneksem do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.
 16. Uczniowie przyjęci do szkoły w trakcie roku szkolnego maja możliwość składania wniosków o dofinansowanie bezpośrednio do Dyrektora CMS.
 17. Kolejna weryfikacja wniosków nastąpi po 01 stycznia 2017 roku.

 

Załącznik:

wniosek rodzica / prawnego opiekuna o przyznanie wsparcia finansowego do wyżywienia w stołówce szkolnej dla ucznia Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie wraz z załącznikiem, tj. opinia trenera/klubu sportowego.

Zasady finansowania sportowców CMS

wzor-wniosku-rodzica