Szczecin
shadow

UBEZPIECZENIE NNW

Podstawowe informacje dot. ubezpieczenia NNW uczniów ustalone przez Radę Rodziców w CMS Szczecin

na rok szkolny 2017/2018:

  1. Informacyjnie:

–  ubezpieczenie NNW, zgodnie z obowiązującym prawem, jest nieobowiązkowe  i dobrowolne.

–  nasze dotychczasowe, grupowe ubezpieczenie NNW, zawarte w ERGO HESTII  obowiązuje do końca dnia 30.09.2017.

  1. W nadchodzącym roku szkolnym nie będzie jednego, szkolnego ubezpieczenia grupowego. Każdy Rodzic decyduje sam w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym może się ubezpieczyć   i jaką stawkę wybrać. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe proponuje kilka wariantów:   w zależności od wysokości ubezpieczenia – zależna jest stawka rocznej składki na ubezpieczenie.
  2. Ubezpieczenie zawieramy przez Internet wypełniając formularz i płacąc składkę poprzez przelew internetowy (dokładne informacje, instrukcje, propozycje firm znajdują się w zakładkach poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych).

Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe opisane w osobnej zakładce wraz z informacjami przekazanymi przez te firmy: np. oferta, wysokości składek, instrukcja postępowania przy ubezpieczeniu, OWU, tabela odszkodowań oraz ewentualny kontakt do opiekuna w danym towarzystwie do którego  można się zwrócić i poprosić o pomoc lub zadać pytanie.

Na stronach szkoły podane są tylko te oferty, które wpłynęły do nas do szkoły i zawierają wyczerpujące informacje. Nie będą umieszczane na stronach oferty WSZYSTKICH firm dostępnych na rynku, lub oferty niepełne.

To Rodzic decyduje w jakiej firmie zawrzeć ubezpieczenie, i nie jest zobowiązany do ubezpieczenia dziecka tylko w Firmach przedstawionych na stronie szkoły.

  1. Jest możliwość kontynuacji ubezpieczenia w dotychczasowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym: ERGO HESTIA. Hestia proponuje na ten rok kilka wariantów dotyczących wysokości ubezpieczenia.  Wysokość ubezpieczenia – wybór należy do Państwa. To jedyne ubezpieczenie – jako kontynuacja z poprzedniego roku będzie obowiązywać na zasadzie ciągłości od 1.10.2017 do 30.09.2018, natomiast ubezpieczyć się będzie można do końca października.

UWAGA: warunkiem ubezpieczenia w HESTII jest złożenie wniosku oraz otrzymanie KODU dostępu do tej oferty dla naszej szkoły.

KOD: SKZG002 nr polisy 436000134881 okres ubezpieczenia 01.10.2017 do 30.09.2018

UWAGA: jest to jedyne ubezpieczenie , które oferuje na każde kolejne dziecko 50% zniżki składki ubezpieczeniowej (pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do tej samej szkoły).

  1. Inne Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie wymagają podpisania zbiorczych umów, przesyłania wniosków lub innych dokumentów , a proces ubezpieczenia odbywa się indywidualnie na stronie www Towarzystwa. Ubezpieczenie innych Towarzystw będzie z reguły obowiązywało od dnia ubezpieczenia – przez rok. Niemniej jednak trzeba w każdym przypadku doczytać w warunkach umowy i ofercie Towarzystwa.

Ważne informacje/wskazówki przy wyborze Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

  1. Przy wyborze Ubezpieczyciela należy sprawdzić czy oferta dotyczy SZKÓŁ SPORTOWYCH (niektóre oferty nie obejmują szkół sportowych lub zajęć sportowych poza lekcyjnych, np. w klubach; niektóre oferty nie obejmują sportów ekstremalnych do których zaliczają np. jazdę na nartach; czasami składka związana z uprawianiem sportu wymaga rozszerzenia i kwota jest wyższa np. o 30% – przykład: INTER RISK).
  2. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie podają wartości ubezpieczenia jako kwoty, tylko reklamują się , że wartość świadczenia „wyrażona jest w konkretnych stawkach”, ale to dotyczy tylko wybranych, poważnych przypadków, takich jak śmierć, pobyt w szpitalu itp., natomiast większość odszkodowań będzie dotyczyć głównie odszkodowań  w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu takie jak np. złamania, zwichnięcia.  Warto jest porównać właśnie tą kwotę – jako podstawę do analizy różnych firm.

Porównując, warto jest porównać  też : jaki procent odszkodowania proponują różni ubezpieczyciele w przypadku tej samej szkody: na przykład złamania (procent odszkodowania można znaleźć w tabeli uszczerbków).