Szczecin
shadow

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Wniosek o przyjęcie dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej – wniosek

Pisemna zgoda rodziców na przyjęcie dziecka do klasy sportowej – oświadczenie rodzica klasa 1

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy 1 – potwierdzenie woli