Szczecin
shadow

INTERNAT

Regulamin Internatu 2019

Wysokość stawek żywienia na poszczególne posiłki realizowane w ramach umowy na usługę żywienia w Internacie są następujące:

1. wczesne śniadanie                           3 zł

2. kolacja (w dzień powszedni)        11 zł

3. śniadanie (weekend)                       9 zł

4. wczesna kolacja (weekend)         11 zł

Stawki obowiązują od 04 stycznia 2019 r., wydawanie posiłków następuje od 07 stycznia 2019 roku.

Na podstawie: Zarządzenia Nr 51/2018 Dyrektora Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

z dnia  27 grudnia 2018 roku