Szczecin
shadow

INTERNAT OPŁATY

Opłata za internat   140 zł/m-c

Opłatę za internat należy uiścić oddzielnym przelewem.

Wysokość stawek żywienia na poszczególne posiłki realizowane w ramach umowy na usługę żywienia w internacie obowiązujące do 31.12.2019 r.:

Kolacje (pon-piąt)- 23dni x 11zł = 253,00 zł

Śniadania(sob-niedz) –8dni x 9zł = 72,00 zł(za 5,6,12,13,19,20,26,27)

Kolacje(sob-niedz) – 8dni x 11zł = 88,00 zł (za 5,6,12,13,19,20,26,27)

Odpisy z posiłków w szkole do godz.10:00 .Odpis będzie przysługiwał od drugiego dnia po zgłoszeniu.

Informacja o posiłkach w szkole: 91 488 52 88 wew.22

Odpisy z posiłków w internacie do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.

Informacja o posiłkach dotyczących internatu: 579 942 613

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym  przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IIDLO, IIINLO itp.

Śniadanie za m-c : kwota

Obiady za m-c : kwota

Kolacja internat za m-c: kwota

Śniadanie internat weekend za m-c : kwota

Kolacja internat weekend za m-c: kwota

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436

PKO BANK POLSKI SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin