Szczecin
shadow

STYPENDIA POMOSTOWE

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów.

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości,

pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

O programie