INFORMACJE O POSIŁKACH SZKOŁA - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
Sprzedaż posiłków za LISTOPAD 2021r.
Proszę wysyłać przelewy
od 18.10.2021r.do 27.10.2021r.

1. Proszę wysyłać przelewy w terminie, tak aby były zaksięgowane na koncie szkoły do 27.10.2021r. - uczeń będzie wówczas jadł posiłki od 02.11.2021r.
2. Płatności po terminie będą przyjmowane tylko do 05.11.2021r. – wówczas posiłki będą wydawane w zależności od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru.
3. Proszę nie robić nadpłat za posiłki, ponieważ nie możemy wpłat przenieść na następny miesiąc.
4. Proszę nie robić szybkich przelewów. Powoduje to, że na wydruku z państwa banku nie widzimy numeru konta, który potrzebujemy do zwrotów.
OBIADY - 19 dni x 6 zł = 114,00 zł
ŚNIADANIA - 19 dni x 9 zł = 171,00 zł
Śniadania -  pon. wt. piąt – 7dni = 63,00 zł
Uczniowie finansowani  ze zniżką 50%
Obiady 50% - 57,00 zł
Śniadania 50% - 85,50 zł
W dniach  01.11, 11.11,12.11 stołówka szkolna nieczynna. Uczniowie w tych dniach mają wolne od zajęć dydaktycznych. Dni są już odliczone od płatności za miesiąc październik.                
- proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu               (np. śniadania – 171,00 zł, obiady – 114 zł)
- jeżeli chcemy wykreślić posiłek, proszę podać datę wykreślenia                                 i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku (według wzoru poniżej)
- np. obiady – 108,00 zł bez 05.11 , imię, nazwisko ucznia oraz klasę
- przelewy źle opisane będą do Państwa odsyłane
- wpłaty za obiady i śniadania należy dokonywać na osobnych przelewach
ZE ŚNIADAŃ W SZKOLE MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE PRZY ULICY TWARDOWSKIEGO
Koszt jednego obiadu – 6 zł
Koszt jednego śniadania – 9 zł
Odpisy posiłków w szkole proszę zgłaszać do godz.10:00.           
Odpis będzie przysługiwał od następnego dnia po zgłoszeniu.
Informacja o posiłkach i odpisy : Kasa - 91 488 52 88 wew: 17
Pokój nr 4
Kierownik stołówki (jadłospis) – 91 488 52 88 wew: 22
Pokój nr 9
Wpłat za posiłki należy dokonywać  na osobnych przelewach wg wzoru:
imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.
Śniadania za miesiąc : kwota
Obiady za miesiąc : kwota
Wpłat za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436
PKO BANK POLSKI SA
Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści