ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

Przejdź do treści
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
02.09.2019 (poniedziałek)
Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 8.30 -sala gimnastyczna
02.12.2019   (poniedziałek)
Termin wystawienia proponowanych ocen   semestralnych
20.12.2019   (piątek)
Termin wystawienia ocen semestralnych       
23.12.2019 –   31.12.2019
Zimowa przerwa świąteczna
24.04.2020   (piątek)
Zakończenie roku szkolnego klas III LOMS i wręczenie świadectw    
10.06.2020 (środa)
Termin wystawienia ocen rocznych
26.06.2020 (piątek )     
Zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw   
EGZAMINY ZEWNĘTRZNE
MATURA
04-15.05.2020
Pisemne egzaminy maturalne
07.05.2020-22.05.2020
Ustne egzaminy maturalne
03.07.2020 (piątek)
Ogłoszenie  wyników egzaminu maturalnego w części pisemnej
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
21.04.2020- (wtorek)
język polski
22.04.2020 (środa)
matematyka
23.04.2020 (czwartek)
język obcy nowożytny
19.06.2020 (piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu
1-3.06.2020 (pn,wt,śr)
Termin dodatkowy egzaminu     
TERMINARZ   POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ       
28.08.2019 godz.13.00 (środa)
Zebranie rady pedagogicznej –  nowy rok szkolny 2019/2020
12.09.2019 godz.16.30 (czwartek)
Zebranie rady pedagogicznej dotyczące przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego
09.01.2020 (czwartek)
Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej   w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji po I semestrze, podsumowanie I semestru.
16.04.2020 (czwartek)
Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej   w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji w kl.III LOMS
18.06.2020 (czwartek)
Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji rocznej
30.06.2020 (wtorek)
Zebranie rady pedagogicznej w związku z podsumowaniem roku szkolnego
ZEBRANIA Z RODZICAMI
(nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa – obecni od 18.30 do 19.30)
12.09.2019 (czwartek) godz. 18.00
Zebranie   informacyjne
07.11.2019 (czwartek)
Konsultacje
05.12.2019 (czwartek
Zebranie semestralne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie z zachowania
16.01.2020 (czwartek)
Zebranie podsumowujące  pracę w    I semestrze
26.03.2020 (czwartek)
Zebranie semestralne SP, LO (w kl. III LOMS   informacja  o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie z zachowania)
28.05.2020 (czwartek)
Zebranie semestralne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie z zachowania
DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW
Sportowa Szkoła Podstawowa
 
02, 03.01.2020  (czwartek, piątek) – dwa dni po Nowym Roku
21.04.2020 (wtorek)- egzamin ósmoklasisty j.polski
22.04.2020 (środa) -egzamin ósmoklasisty matematyka
23.04.2020 (czwartek)- egzamin ósmoklasisty j.obcy nowożytny
06.05.2020 (środa) – matura j.angielski
12.06.2020 (piątek) – po święcie  Bożego Ciała


Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  
 
02, 03.02,03.01.2020 (czwartek, piątek) – dwa dni po Nowym Roku
23.04.2020 (czwartek)- egzamin ósmoklasisty język obcy nowożytny
04.05.2020 (poniedziałek)- matura j.polski
05.05.2020 (wtorek)- matura matematyka                                                                            
06.05.2020 (środa) – matura j.angielski
12.06.2020 (piątek) – po święcie  Bożego Ciała

Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści