ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
01.09.2020 (wtorek)
Rozpoczęcie roku szkolnego:
kl. 1 SSP- godz.9.00, 4 SSP- godz. 9.30, 7 SSP – godz.10.00,
1 LOMS – godz. 10.30 w sali gimnastycznej,
pozostałe klasy w salach z wychowawcami – godz.11.00, 12.00
30.11.2020 (poniedziałek)
         
Termin wystawienia proponowanych   ocen śródrocznych
       
22.12.2020 (wtorek)
         
Termin wystawienia ocen   śródrocznych
       
23.12.2020 – 31.12.2020
         
Zimowa przerwa świąteczna
       
04.01.2021 – 17.01.2021
         
Ferie zimowe
       
         
Marzec   2021
       
         
Rekolekcje SSP, LOMS
       
         
31.03.2021   (środa)
       
         
Termin wystawienia proponowanych   ocen końcowych i ocen zachowania w klasach III LOMS
       
         
23.04.2021   (piątek)
       
         
Termin wystawienia ocen końcowych   w klasach  III LOMS
       
         
01.04.2021   - 06.04.2021
       
         
Wiosenna przerwa świąteczna
       
         
30.04.2021   (piątek)
       
         
Zakończenie roku szkolnego klas   III LOMS i wręczenie świadectw
       
         
28.05.2021   (piątek)
       
         
Termin wystawienia proponowanych   ocen rocznych, końcowych oraz ocen zachowania
       
         
18.06.2021   (piątek)
       
         
Termin wystawienia ocen rocznych i   końcowych
       
         
25.06.2021   (piątek)
       
         
Zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw
       
EGZAMINY ZEWNĘTRZNE
MATURA
  
04.05.2021 ( wtorek)
       
         
Pisemne egzaminy maturalne – j. polski
       
         
05.05.2021 (środa)
       
         
Pisemne egzaminy maturalne - matematyka
       
         
06.05.2021 (czwartek)
       
         
Pisemne egzaminy maturalne – j. angielski
       
         
07.05.2021 (piątek)
       
         
         
Pisemne egzaminy maturalne – j. angielski - pr
       
       
         
12.05.2021 (środa)
       
         
Pisemne egzaminy maturalne – biologia  - pr
       
         
13.05.2021 (czwartek)
       
         
Pisemne egzaminy maturalne – geografia - pr
       
         
07 – 20.05.2021
       
         
Ustne egzaminy maturalne
       
         
05.07.2021 (poniedziałek)
       
         
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w części   pisemnej
       
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
         
25.05.2021 (wtorek)
       
         
Język polski
       
         
26.05.2021 (środa)
       
         
Matematyka
       
         
27.05.2021 (czwartek)
       
         
Język obcy nowożytny
       
         
02.07.2021 (piątek)
       
         
Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
       
ZEBRANIA Z RODZICAMI
nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa dyspozycyjni od 17.30 do 18.30

(FORMA ZEBRANIA BĘDZIE PODAWANA NA BIEŻĄCO)

09.09.2020 (środa) godz.17.00 klasy 1-3 SSP
10.09.2020 (czwartek) godz. 17.00 klasy 4-8 SSP
11.09.2020 (piątek) godz. 17.00 klasy 1-3 LOMS
BEZ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWCÓW
         
Zebranie organizacyjne
       
         
22.10.2020 (czwartek) godz. 17.00
       
         
Zebranie informacyjne
       
         
03.12.2020 (czwartek) godz. 17.00
       
         
Zebranie śródroczne informujące o   wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania
       
         
04.02.2021 (czwartek) godz. 17.00
       
         
Zebranie zdalne podsumowujące  pracę w    I semestrze, dla rodziców klas ósmych informujące o procedurach   egzaminu ósmoklasisty
       
         
08.04.2021 (czwartek) godz. 17.00
       
         
Zebranie informacyjne SP, LO (w   kl. III LOMS informacja
  o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania)
       
         
01.06.2021   (wtorek) godz. 17.00
       
         
Zebranie roczne i końcowe   informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania
       
Konsultacje ze wszystkimi nauczycielami,    drugi czwartek miesiąca w godzinach 17.00- trenerami, wychowawcami internatu dla rodziców w każdy
18.00 na platformie Classroom po wcześniejszym umówieniu się.
DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW
Sportowa Szkoła Podstawowa
 
05.04.   04.05.2021 (wtorek) – matura j. polski
06.05.2021 (czwartek) – matura j. angielski
25.05.2021 (wtorek)- egzamin ósmoklasisty j. polski
26.05.2021 (środa) -egzamin ósmoklasisty matematyka
27.05.2021 (czwartek)- egzamin ósmoklasisty j. obcy nowożytny
04.06.2021 (piątek) – po święcie  Bożego Ciała

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  
 

 
21, 22.12.2020 (poniedziałek, wtorek) – przed świętami Bożego Narodzenia
04.05.2021 (wtorek) – matura j. polski
05.05.2021 (środa) – matura matematyka
06.05.2021 (czwartek) – matura j. angielski
25.05.2021 (wtorek)- egzamin ósmoklasisty j. polski
26.05.2021 (środa) -egzamin ósmoklasisty matematyka
27.05.2021 (czwartek)- egzamin ósmoklasisty j. obcy nowożytny
04.06.2021 (piątek) – po święcie  Bożego Ciała

Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści