REKRUTACJA KLAS 1 SSP - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
REKRUTACJA DO KLASY I SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
 

rekrutacja klas 1 SSP  dot.      Rekrutacji uzupełniającej (16-18.09.2021)

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie naboru w zakładce „Aktualności”:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci
znajduje się komunikat dla Państwa informujący o tym, że rekrutacja uzupełniająca w Centrum Mistrzostwa Sportowego odbędzie się nie za pomocą systemu informatycznego, a tradycyjnie, „papierowo”.
W zakładce „Dokumenty”:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty
znajduje się wykaz szkół biorących udział w rekrutacji uzupełniającej w tym w Centrum Mistrzostwa Sportowego do klasy I (pływackiej), wraz z liczbą wolnych miejsc oraz wzór „Wniosku” do wypełnienia przez rodziców (pomocniczo).Szanowni Państwo  

rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej podstawowej szkoły sportowej o profilu pływackim na rok szkolny 2021/2022 będzie trwać od 16.08.2021r. do 18.08.2021r.

 
W dniu 19.08.2021 r. o godz. 16.00 odbędą próby sprawności fizycznej
 
UDZIAŁ W PRÓBACH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ JEST OBOWIĄZKOWY
 

 
Miejsce: sala gimnastyczna  Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40
 
 
Pozostałe dokumenty, informacje podamy Państwu w najbliższym czasie.
 

Od 16.08.2021r. do 18.08.2021r. będą przyjmowane wnioski rekrutacyjne ( nie będzie elektronicznego składania wniosków) do klasy pierwszej sportowej szkoły podstawowej. Wniosek ukarze się na stronie nabor.pcss.pl na początku sierpnia 2021 roku. Wraz z wnioskiem należy złożyć pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy I sportowej oraz orzeczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy pierwszej sportowej szkoły podstawowej.
 
Próby sprawności fizycznej odbywać się będą z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
Wytyczne podczas organizacji i przebiegu prób sprawności fizycznej:
 
1. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
 
2. Dziecko, powinno być w stroju sportowym.
 
3. Wskazana grupa dzieci, będzie odbierana przez trenera przed wejściem na halę sportową o wyznaczonej godzinie. 
Dokumentacja dotycząca rekrutacji podstawowej:
Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści