REKRUTACJA KLAS 7 SSP - 7

Przejdź do treści
REKRUTACJA DO KLASY 7 SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CMS w Szczecinie, ul Mazurska 40
Uwaga, przedłużamy termin składania wniosków do klasy 7 SSP do dnia 17 marca 2021 r., wyznaczamy dodatkowe terminy testów sprawności.
Zapoznaj się z aktualnym harmonogramemPróby sprawnościowe do kl. 7 o profilu pływanie odbędą się w poniedziałek 10.05.2021 roku o godz. 13:45 na basenie SDS.


Przesuniecie terminów rekrutacji uzupełniającej do 4 i 7 klasy Sportowej Szkoły Podstawowej.
Szanowni Państwo z powodu zawieszenia wszystkich zajęć w szkole (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia18.03.2021r.) przesuwamy terminy testów sprawności fizycznej do klas 4 i 7 Sportowej Szkoły Podstawowej w ramach rekrutacji uzupełniającej na termin po 11 kwietnia 2021r.
Dokładne daty i godziny testów podamy około 10 kwietnia 2021r.

W dniu 15.03. próby sprawnościowe do kl. 7 pływanie nie odbędą się z powodów niezależnych od szkoły.  


Załącznik 1       Wniosek o przyjęcie do szkoły.
Załącznik 2      Dane rodziców/prawnych opiekunów.
Załącznik 3       Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.
Załącznik 4       Deklaracja.
Załącznik 5       Wola zapisu.
Załącznik 6       Dodatkowe dane ucznia przyjętego.
Załącznik 7       Klauzula informacyjna dla kandydatów na ucznia,  jego rodziców/opiekunów (bez potrzeby składania, tylko do wiadomości)


Informacja
 
 
w procesie rekrutacji wymagane jest złożenie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia kandydata umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale nie można zastąpić ww. kopią aktualnej karty sportowca
 

Każdy  ma prawo uzupełniać złożone wnioski w terminie do kiedy jest to  wskazane w harmonogramie, należy wskazać wtedy o co złożony wcześniej  wniosek się uzupełnia podając również: imię i nazwisko kandydata,  rekrutacja klasa:....(4 lub 7 SSP). Dokumenty składa się w zamkniętej  kopercie lub innej dostępnej dla Państwa formie - do urny na portierni  szkoły.
Kompletność złożonych wniosków sprawdza/weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści