shadow

Uncategorized

Informacja o posiłkach – internat

Sprzedaż posiłków W INTERNACIE za m-c MARZEC 2020r.

Płatność przelewem od 15.02.2020r. do 26.02.2020r. (w terminie)

UWAGA

Proszę wysyłać przelewy wcześniej żeby były zaksięgowane na koncie szkoły do 26.02.2020r.Uczeń wtedy będzie jadł posiłki od pierwszego dnia nowego miesiąca. Wpłaty po terminie powodują, że uczeń może  jeść posiłek np. od trzeciego dnia nowego miesiąca.

KOLACJA – 22 dni x  12,00 zł = 264,00   zł

KOLACJA WEEKEND – 9 dni x  12,00 zł = 108,00  zł

ŚNIADANIE WEEKEND – 9 dni x  10,00 zł = 90,00zł

Odpisy z posiłków w internacie do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.

Informacja o posiłkach w internacie: tel. 579 942 613

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.

Kolacja internat za m-c …, kwota…

Śniadanie internat weekend za m-c… , kwota…

Kolacja internat weekend za m-c… , kwota….

Jeżeli chcemy wykreślić posiłek, proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku, np.:  kolacja internat 252,00 zł (bez 03.03.2020). Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436PKO BANK POLSKI SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

Posiłki marzec

Sprzedaż posiłków za m-c MARZEC 2020r.

Płatność przelewem od 10.02.2020r. do 26.02.2020r.(w terminie)

UWAGA

Proszę wysyłać przelewy wcześniej żeby były zaksięgowane na koncie szkoły do 26.02.2020r.Uczeń wtedy będzie jadł posiłki od pierwszego dnia nowego miesiąca. Wpłaty po terminie powodują, że uczeń może  jeść posiłek np. od trzeciego dnia nowego miesiąca.

– płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie

z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie – posiłki będą wydawane w zależności

od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru

– proszę nie robić nadpłat za posiłki, ponieważ nie możemy ich państwu przenieść na następny miesiąc

SZKOŁA

ŚNIADANIA W SZKOLE MOGĄ WYKUPYWAĆ TYLKO UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE

OBIADY –  22dni x 4 zł = 88,00 zł

ŚNIADANIA –  22dni x 7zł = 154,00 zł

ŚNIADANIA(wt.śr.czw.) 13dni x 7 zł = 91,00 zł

Obiady 50% – 44,00 zł , Śniadania 50% – 77,00 zł

 

Proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu (np. śniadania – 154 zł, obiady – 88 zł, obiady 50% – 44 zł  itp.). Jeżeli chcemy wykreślić posiłek proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku. Np. obiady – 84 zł bez 06.03. Imię, nazwisko ucznia oraz klasę. Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

Odpisy z posiłków w szkole do godz.10:00 .Odpis będzie przysługiwał od drugiego dnia po zgłoszeniu.

Informacja o posiłkach: 91 488 52 88 wew.17 –  POKÓJ nr 4

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.

Śniadanie za m-c : kwota

Obiady za m-c : kwota

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  

Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

Informacja dotycząca posiłków luty 2020

Wysokość stawek żywienia na poszczególne posiłki realizowane w ramach umowy na usługę żywienia w internacie obowiązująca od 01.01.2020 r.:
Kolacja (pn-pt)   12 zł
Kolacja (sb-nd)  12 zł
Śniadanie (sb-nd)  10 zł

Opłaty za posiłki w internacie za miesiąc  luty 2020 (w dniach  1-6.02.2020 i 24-29.02.2020):
Kolacja (pn-pt):  9 x 12 zł =  108 zł
Kolacja (sb-nd):  3 x 12 zł =  36 zł
Śniadanie (sb-nd): 3 x 10 zł =  30 zł
 
Proszę dokonywać wpłat    do 26.01.2020r. Wpłaty po tym terminie  spowodują, że wychowanek będzie mógł korzystać z wyżywienia z dwudniowym opóźnieniem.
Odpisy z posiłków w    internacie do godz.10:00.Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.

Informacja o posiłkach: 579 942 613

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.
Kolacja internat za m-c: kwota
Śniadanie internat weekend za m-c : kwota
Kolacja internat weekend za m-c: kwota

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

Z poważaniem,

Małgorzata Rynkiewicz

specjalista ds. administracji

mrynkiewicz@cmsmazurska.pl

posiłki internat

Wysokość stawek żywienia na poszczególne posiłki realizowane w ramach umowy na usługę żywienia w internacie obowiązująca od 01.01.2020 r.:
Kolacja (pn-pt)   12 zł
Kolacja (sb-nd)  12 zł
Śniadanie (sb-nd)  10 zł
Opłaty za posiłki w internacie za miesiąc styczeń 2020 (wydawane od 08.01.2020):
Kolacja (pn-pt):  18 x 12 zł = 216 zł
Kolacja (sb-nd):  6 x 12 zł = 72 zł
Śniadanie (sb-nd): 6 x 10 zł = 60 zł
Proszę dokonywać wpłat w terminie od 01.01.2020r. do 06.01.2020r. Wpłaty po tym terminie  spowodują, że wychowanek będzie mógł korzystać z wyżywienia z dwudniowym opóźnieniem.
 Odpisy z posiłków w  internacie do godz.10:00.Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.
Informacja o posiłkach: 579 942 613
Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:
imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.
Śniadanie za m-c : kwota
Kolacja internat za m-c: kwota
Śniadanie internat weekend za m-c : kwota
Kolacja internat weekend za m-c: kwota
Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

Posiłki styczeń

Sprzedaż posiłków za m-c STYCZEŃ 2020r.

Płatność przelewem od 01.01.2020r. do 06.01.2020r.(w terminie)

UWAGA

Proszę wysyłać przelewy wcześniej żeby były zaksięgowane na koncie szkoły do 06.01.2020r.Uczeń wtedy będzie jadł posiłki od pierwszego dnia nowego miesiąca. Wpłaty po terminie powodują, że uczeń może  jeść posiłek np. od trzeciego dnia nowego miesiąca.

– płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie

z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie – posiłki będą wydawane w zależności

od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru

– proszę nie robić nadpłat za posiłki, ponieważ nie możemy ich państwu przenieść na następny miesiąc

Posiłki w szkole od 7.01.2020r.

SZKOŁA

ŚNIADANIA W SZKOLE MOGĄ WYKUPYWAĆ TYLKO UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE.

OBIADY –  19dni x 4 zł = 76,00 zł

ŚNIADANIA –  19dni x 7zł = 133,00 zł

ŚNIADANIA(wt.śr.czw.)12dni x 7 zł = 84,00 zł

Obiady 50% – 38,00 zł , Śniadania 50% – 66,50 zł –  uczniowie ze zniżką

Proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu (np. śniadania – 133zł, obiady – 76zł, kolacja – kwota zł itp.). Jeżeli chcemy wykreślić posiłek proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku. Np. obiady – 72 zł bez 13.01. Imię, nazwisko ucznia oraz klasę. Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

INTERNAT

Odpisy z posiłków w szkole do godz.10:00 .Odpis będzie przysługiwał od drugiego dnia po zgłoszeniu.

Informacja o posiłkach: 91 488 52 88 wew.22

Odpisy z posiłków w internacie do godz.10:00.Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.

Informacja o posiłkach: 579 942 613

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.

Śniadanie za m-c : kwota

Obiady za m-c : kwota

Kolacja internat za m-c: kwota

Śniadanie internat weekend za m-c : kwota

Kolacja internat weekend za m-c: kwota

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  

Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

informacja o obiadach

UWAGA
W związku z końcem roku budżetowego proszę nie przelewać
żadnych pieniędzy za posiłki w szkole i internacie w m-cu
grudniu 2019r. , za m-c styczeń 2020r.Wszystkie grudniowe
wpłaty na konto szkoły będą do państwa odsyłane. Informacja
o posiłkach będzie zamieszczona na stronie szkoły w dniu
01.01.2020r.Proszę od 01.01.2020r. do 06.01.2020r. przelewać
płatności za posiłki na m-c styczeń 2020r.
Posiłki w szkole będą wydawane od 07.01.2020r.
Posiłki w internacie będą wydawane od 08.01.2020r.
Zniżki na posiłki z CMS 50% obowiązują do końca stycznia
2020r.
Pogoń i Akademia Pogoń Szczecin finansują posiłki uczniom
do 14 lutego 2020r.( nowe listy od połowy miesiąca).
Przerwa świąteczna od 21.12.2019r. do 06.01.2020r.W tych
dniach stołówka szkolna będzie nieczynna.

Zebranie z rodzicami

Drodzy Państwo !
Zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami, które odbędzie się w dniu 12.09.2019r. (czwartek) o godzinie 18.00
 
Izabela Kaczór-Olech
Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Centrum Mistrzostwa Sportowego

Godzina 8.30       sala gimnastyczna

W uroczystości uczestniczą uczniowie klas:

1A       4A 7A  7B          Sportowej Szkoły Podstawowej

1C  1D  1E 1P 1N         Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Pozostałe klasy razem z wychowawcami zaczynają rok szkolny
o godzinie 8.15 w salach lekcyjnych.