Centrum Mistrzostwa Sportowego Szczecin
shadow

Posiłki styczeń

Sprzedaż posiłków za m-c STYCZEŃ 2020r.

Płatność przelewem od 01.01.2020r. do 06.01.2020r.(w terminie)

UWAGA

Proszę wysyłać przelewy wcześniej żeby były zaksięgowane na koncie szkoły do 06.01.2020r.Uczeń wtedy będzie jadł posiłki od pierwszego dnia nowego miesiąca. Wpłaty po terminie powodują, że uczeń może  jeść posiłek np. od trzeciego dnia nowego miesiąca.

– płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie

z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie – posiłki będą wydawane w zależności

od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru

– proszę nie robić nadpłat za posiłki, ponieważ nie możemy ich państwu przenieść na następny miesiąc

Posiłki w szkole od 7.01.2020r.

SZKOŁA

ŚNIADANIA W SZKOLE MOGĄ WYKUPYWAĆ TYLKO UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE.

OBIADY –  19dni x 4 zł = 76,00 zł

ŚNIADANIA –  19dni x 7zł = 133,00 zł

ŚNIADANIA(wt.śr.czw.)12dni x 7 zł = 84,00 zł

Obiady 50% – 38,00 zł , Śniadania 50% – 66,50 zł –  uczniowie ze zniżką

Proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu (np. śniadania – 133zł, obiady – 76zł, kolacja – kwota zł itp.). Jeżeli chcemy wykreślić posiłek proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku. Np. obiady – 72 zł bez 13.01. Imię, nazwisko ucznia oraz klasę. Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

INTERNAT

Odpisy z posiłków w szkole do godz.10:00 .Odpis będzie przysługiwał od drugiego dnia po zgłoszeniu.

Informacja o posiłkach: 91 488 52 88 wew.22

Odpisy z posiłków w internacie do godz.10:00.Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.

Informacja o posiłkach: 579 942 613

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.

Śniadanie za m-c : kwota

Obiady za m-c : kwota

Kolacja internat za m-c: kwota

Śniadanie internat weekend za m-c : kwota

Kolacja internat weekend za m-c: kwota

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  

Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin