Centrum Mistrzostwa Sportowego Szczecin
shadow

posiłki internat

Wysokość stawek żywienia na poszczególne posiłki realizowane w ramach umowy na usługę żywienia w internacie obowiązująca od 01.01.2020 r.:
Kolacja (pn-pt)   12 zł
Kolacja (sb-nd)  12 zł
Śniadanie (sb-nd)  10 zł
Opłaty za posiłki w internacie za miesiąc styczeń 2020 (wydawane od 08.01.2020):
Kolacja (pn-pt):  18 x 12 zł = 216 zł
Kolacja (sb-nd):  6 x 12 zł = 72 zł
Śniadanie (sb-nd): 6 x 10 zł = 60 zł
Proszę dokonywać wpłat w terminie od 01.01.2020r. do 06.01.2020r. Wpłaty po tym terminie  spowodują, że wychowanek będzie mógł korzystać z wyżywienia z dwudniowym opóźnieniem.
 Odpisy z posiłków w  internacie do godz.10:00.Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.
Informacja o posiłkach: 579 942 613
Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:
imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.
Śniadanie za m-c : kwota
Kolacja internat za m-c: kwota
Śniadanie internat weekend za m-c : kwota
Kolacja internat weekend za m-c: kwota
Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  
Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin