Centrum Mistrzostwa Sportowego Szczecin
shadow

Informacja o posiłkach – internat

Sprzedaż posiłków W INTERNACIE za m-c MARZEC 2020r.

Płatność przelewem od 15.02.2020r. do 26.02.2020r. (w terminie)

UWAGA

Proszę wysyłać przelewy wcześniej żeby były zaksięgowane na koncie szkoły do 26.02.2020r.Uczeń wtedy będzie jadł posiłki od pierwszego dnia nowego miesiąca. Wpłaty po terminie powodują, że uczeń może  jeść posiłek np. od trzeciego dnia nowego miesiąca.

KOLACJA – 22 dni x  12,00 zł = 264,00   zł

KOLACJA WEEKEND – 9 dni x  12,00 zł = 108,00  zł

ŚNIADANIE WEEKEND – 9 dni x  10,00 zł = 90,00zł

Odpisy z posiłków w internacie do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.

Informacja o posiłkach w internacie: tel. 579 942 613

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.

Kolacja internat za m-c …, kwota…

Śniadanie internat weekend za m-c… , kwota…

Kolacja internat weekend za m-c… , kwota….

Jeżeli chcemy wykreślić posiłek, proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku, np.:  kolacja internat 252,00 zł (bez 03.03.2020). Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436PKO BANK POLSKI SA

Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin