Szczecin
shadow

Rekrutacja kl. 1 LOMS

W roku szkolnym 2019/2020 w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie zostaną utworzone następujące odziały klas pierwszych:

1. Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego- odziały ponadgimnazjalne:

    * klasa 1P– pływanie/piłka wodna/boks

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz biologii, języka angielskiego.

    * klasa 1N– piłka nożna dziewcząt i chłopców

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz biologii, języka angielskiego.

2. Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego- oddziały ponadpodstawowe:

    * klasa 1C– pływanie/piłka wodna/boks

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz biologii, języka angielskiego.

    * klasa 1D– piłka nożna dziewcząt i chłopców

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz biologii, języka angielskiego.