Szczecin
shadow

CHARAKTERYSTYKA KLAS SSP

Charakterystyka klas I-III SSP

Głównym celem Sportowej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego jest pokazanie uczniom, w jaki sposób łączyć naukę ze sportem,  aby osiągnąć sukces. To najlepsze miejsce dla dzieci, które w przyszłości chcą zostać sportowcami. 

Nasi uczniowie uczą się w klasach o profilu pływackim. Czekają na nich nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami oraz profesjonalni trenerzy z klasą mistrzowską. W klasach edukacji wczesnoszkolnej językiem obowiązkowym jest język angielski realizowany w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.  

Oferujemy uczniom i ich rodzicom szereg imprez i uroczystości o charakterze ogólnoszkolnym. Są to m.in.: Pasowanie na Pierwszaka, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Festyn Bożonarodzeniowy, Dzień Dziecka. Sportowa Szkoła Podstawowa jest współorganizatorem zawodów pływackich, m.in.: sobót pływackich, zawodów międzyszkolnych, wojewódzkich i Mistrzostw Polski. Sprawuje patronat nad Międzynarodowym Programem Powszechnej Nauki Pływania. Organizuje letnie i zimowe obozy sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 

Po wytężonej pracy w klasie oraz treningu na basenie uczniowie odpoczywają w świetlicy szkolnej, która jest dostępna od godz. 7.00 do 17.00. W czasie codziennego pobytu w szkole każde dziecko może zjeść w stołówce szkolnej smaczny, domowy obiad, składający się z dwóch dań. Placówka uczestniczy w programach unijnych ,,Szklanka mleka’’ i ,,Owoc w szkole”. 

Największym atutem naszej szkoły jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie dydaktyki i sprawności fizycznej.

Charakterystyka klas IV-VI SSP

Sportowa Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego. Istnieje od kilku lat jako szkoła bezobwodowa. Głównym celem placówki jest pokazanie, w jaki sposób łączyć naukę ze sportem, aby osiągnąć sukces. To najlepsze miejsce dla dzieci, które chcą w przyszłości zostać sportowcami.

Nasi uczniowie kształcą się w klasach o profilu pływackim, w związku z tym w latach edukacji wczesnoszkolnej treningi odbywają się trzy razy w tygodniu zaraz po lekcjach lub przed nimi. Natomiast w klasach 4-6 dzieci kontynuują naukę pływania codziennie bezpośrednio po lekcjach. Rozkład zajęć szkolnych współgra z kształceniem sportowym. Na uczniów czekają nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami oraz profesjonalni trenerzy z klasą mistrzowską, czego przykładem jest wybitny pływak Przemysław Stańczyk. W szkole podstawowej język obowiązkowy to język angielski. Po wytężonej pracy w klasowych ławkach lub po treningach uczniowie mają możliwość odpoczynku w świetlicy szkolnej. Codziennie dzieci mogą zjeść w stołówce szkolnej pyszny obiad składający się z dwóch dań. Szkoła uczestniczy w programach unijnych: ,,Szklanka mleka’’ i ,,Owoc w szkole”. Jadłospis konsultowany jest przez dietetyka. Placówka dysponuje również szafkami, które można wynająć za niewielką opłatą.

Sportowa Szkoła Sportowa jest współorganizatorem zawodów pływackich, m.in. sobót pływackich, zawodów międzyszkolnych i wojewódzkich oraz Mistrzostw Polski. Sprawuje patronat nad Międzynarodowym Programem Powszechnej Nauki Pływania. Organizuje też letnie i zimowe obozy sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Największym atutem naszej szkoły jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie dydaktyki i sprawności fizycznej. To jedyna szkoła w mieście, która umożliwia indywidualizowanie pracy z uczniem- sportowcem.