Szczecin
shadow

INTERNAT OPŁATY

Opłata za internat   140 zł/m-c

Opłatę za internat należy uiścić oddzielnym przelewem.

Wysokość stawek żywienia na poszczególne posiłki realizowane w ramach umowy na usługę żywienia w internacie obowiązujące do 31.12.2019 r.:

Sprzedaż posiłków za m-c GRUDZIEŃ 2019r.

Płatność przelewem do 26.11.2019r.(w terminie)

Płatności za m-c GRUDZIEŃ tylko do 02.12.2019r.

UWAGA

Proszę wysyłać przelewy wcześniej żeby były zaksięgowane na koncie szkoły do 26.11.2019r.Uczeń wtedy będzie jadł posiłki od pierwszego dnia nowego miesiąca. Wpłaty po terminie powodują, że uczeń może  jeść posiłek np. od trzeciego dnia nowego miesiąca.

– płatności dokonane w terminie umożliwiają uczniowi korzystanie

z posiłku od pierwszego dnia nowego miesiąca

– płatności po terminie – posiłki będą wydawane w zależności

od wpływu na konto szkoły i zamówionego towaru

– proszę nie robić nadpłat za posiłki, ponieważ nie możemy ich państwu przenieść na następny miesiąc

Ferie świąteczne od 21.12.2019r. do 06.01.2020r.Stołówka nieczynna. Wpłaty na posiłki za m-c styczeń 2020r.Informacja około 15.12.2019r.

SZKOŁA

ŚNIADANIA W SZKOLE MOGĄ WYKUPYWAĆ TYLKO UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY W INTERNACIE.

OBIADY –  15dni x 4 zł = 60,00 zł

ŚNIADANIA –  15dni x 7zł = 105,00 zł

ŚNIADANIA(wt.śr.czw.) 9dni x 7 zł = 63,00 zł

Obiady 50% – 30,00 zł , Śniadania 50% – 52,50 zł –  uczniowie ze zniżką

Proszę w treści dokładnie opisywać rodzaj posiłku i kwotę przelewu (np. śniadania – 105zł, obiady – 60zł, kolacja – 154 zł itp.). Jeżeli chcemy wykreślić posiłek proszę podać datę wykreślenia i pomniejszyć wpłatę o kwotę odpisanego posiłku. Np. obiady – 56 zł bez 9.12 Imię, nazwisko ucznia oraz klasę. Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.

INTERNAT

Kolacje (pon-piąt)- 14dni x 11zł = 154,00 zł (do19.12)

Śniadania(sob-niedz) – 5dni x 9zł = 45,00 zł  ( za 1,7,8,14,15 grudnia )

Kolacje(sob-niedz) – 5dni x 11zł = 55,00 zł (za 1,7,8,14,15 grudnia )

Odpisy z posiłków w szkole do godz.10:00 .Odpis będzie przysługiwał od drugiego dnia po zgłoszeniu.

Informacja o posiłkach: 91 488 52 88 wew.22

Odpisy z posiłków w internacie do godz.10:00.Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia od zgłoszenia.

Informacja o posiłkach: 579 942 613

Wpłaty za posiłki należy dokonywać każdy na osobnym przelewie wg wzoru:

imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski

klasa i szkoła: np. 3ASP, 7BSP,IDLO, IIINLO itp.

Śniadanie za m-c : kwota

Obiady za m-c : kwota

Kolacja internat za m-c: kwota

Śniadanie internat weekend za m-c : kwota

Kolacja internat weekend za m-c: kwota

Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe

54 1020 4795 0000 9602 0323 2436  PKO BANK POLSKI SA  

Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin