Szczecin
shadow

Oferta pracy dla  OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ JEZDNIĘ

 

Oferta pracy dla  OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ JEZDNIĘ
w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnie
  • Wymiar zatrudnienia: pełny etat
  • Informacje o wakacie:        umowa na zastępstwo

Wymagania:

 • kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
 • mile widziane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 • znajomość przepisów ruchu drogowego związanego z ruchem pieszych,
 • umiejętność pracy w trudnych warunkach atmosferycznych,
 • spostrzegawczość, podzielność uwagi, koncentracja.

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez:
 • nadzorowanie ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 1. Wykonywanie innych zadań  w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych                   z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły,
 2. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich należy czynny udział                w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas przez kierownika gospodarczego planu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Ważność ogłoszenia: do 09.10.2019 r.

Dane adresowe:

Centrum Mistrzostwa Sportowego

70 – 424 Szczecin, ul. Mazurska 40
Tel. 91 488 72 22 wew. 15 , sekretariat@cmsmazurska.pl