Szczecin
shadow

PEDAGOG CMS

mgr Piotr Dowlaszewicz – pedagog szkolny

GODZINY PRACY:    

 

Do pedagoga szkolnego można zwrócić się z problemami osobistymi (rodzinnymi, wychowawczymi, materialnymi) oraz związanymi ze szkolnymi niepowodzeniami. Bez względu na specyfikę sprawy z pedagogiem można zawsze porozmawiać, skorzystać z fachowej porady i wsparcia. Pomocą służy zarówno uczniom, jaki i rodzicom. Stara się, aby każdy pojawiający się problem został rozwiązany, dlatego swoją działalność stale poszerza o współpracę z takimi instytucjami jak:

- Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Szczecinie i całym kraju,

- Urząd  Miasta Szczecin - Wydział Oświaty i Wychowania,

- urzędy miast i gmin w całym kraju,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

- sądy rejonowe,

- Kuratorska Służba Zawodowa,

- Policja – Komenda Policji Szczecin Niebuszewo w Szczecinie,
- i innymi  instytucjami w zależności od potrzeb.

 

Najważniejsza zasada, której pedagog zobowiązany jest przestrzegać, to tajemnica zawodowa. Dlatego bez względu na rodzaj sprawy, z jaką przychodzi osoba szukająca wsparcia, dyskrecja i zaufanie stanowią podstawę współpracy.

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment