Szczecin
shadow

ŚWIETLICA

GODZINY PRACY:  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: OD 7.00 DO 17.00

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Programem Wychowawczym Szkoły. Nasza świetlica szkolna jest miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się przybierania postaw prospołecznych, poznawać kolegów i koleżanki.  Świetlica jest otwarta dla uczniów szkoły podstawowej. Zapewnia opiekę przed lekcjami oraz
po zajęciach dydaktycznych lub sportowych. Wychowawcy świetlicy tworzą uczniom odpowiednie warunki do nauki i odpoczynku. Pomagają w wykonywaniu zadań domowych. Dokładają wszelkich starań, by prowadzone zajęcia przebiegały w bezpiecznych warunkach. W świetlicy regularnie odbywają się zajęcia tematyczne prowadzone różnorodnymi metodami,
z uwzględnieniem zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów. Ponadto organizowane są wystawy, quizy i konkursy. Twórczość uczniowska eksponowana jest na tablicach w sali oraz na korytarzu szkolnym. W pracy wychowawczej koncentrujemy się przede wszystkim na treściach patriotycznych, kulturze osobistej, wzajemnym szacunku, prawdomówności oraz kształtowaniu umiejętności współdziałania w grupie.

No Comments

Post a Comment