POSIŁKI INTERNAT - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

Przejdź do treści
POSIŁKI INTERNAT


Wysokość stawek żywienia na poszczególne posiłki realizowane w ramach umowy na usługę żywienia w internacie obowiązująca od 01.01.2020r.:
Kolacja (pn.-pt.)   12 zł
Kolacja (sb.-nd.)  12 zł
Śniadanie (sb.-nd.)  10 zł

Wpłat za  posiłki należy dokonywać na osobnych przelewach wg wzoru:
imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski
klasa i szkoła: np. 7 B SP, I D LO, III N LO
Kolacja internat za miesiącc …, kwota…
Śniadanie internat weekend za miesiącc… , kwota…
Kolacja internat weekend za miesiąc… , kwota….

W przypadku konieczności wykreślenia posiłku  proszę podać datę i pomniejszyć wpłatę o
kwotę odpisanego posiłku, np.:  kolacja internat 252,00 zł (bez 03.03.2020).
Przelewy źle opisane będą do państwa odsyłane.
Proszę o terminowe dokonywanie wpłat  (do 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na
który wykupowany jest posiłek). Wpłata po terminie skutkuje opóźnieniem we wpisaniu wychowanka na listę żywieniową.

Wpłat za posiłki należy dokonywać na konto bankowe
54 1020 4795 0000 9602 0323 2436 PKO BANK POLSKI SA
Centrum Mistrzostwa Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin

Odpisy z posiłków w internacie przyjmowane są do godz.10:00. Odpis będzie przysługiwał od trzeciego dnia po zgłoszeniu

Informacja o posiłkach w internacie: tel. 579 942 613
Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści