REKRUTACJA KLAS 1 LOMS - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

Przejdź do treści
REKRUTACJA KLAS 1 LOMS

Zmiany do procesu rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Termin 11 maja 2020 r. jako dzień rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej i składania wniosków do LOMS jest terminem NIEAKTUALNYM.    
    
Powyższe spowodowane jest obowiązywaniem stanu epidemii i  ograniczeniem funkcjonowania szkół na podstawie §11b ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.)    
 
Szanowni Państwo,
informujemy, że w zakładce "Dokumenty" na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa znajduje się ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 15 czerwca 2020r.
Harmonogram rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie zamieścimy wkrótce

Załączniki:


Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści